Portada

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca


 Escola Horace Finaly  —  Economia i Societat
Horace Finaly (1871-1945) [1]Propostes polítiques i econòmiques sobre la possibilitat de crear diner i riquesa comunitària per a tothom.Publicacions de l'Escola Finaly (Llibres i documents)


Notícies

info.png Acord de col·laboració entre el Centre d’Estudis Joan Bardina i l’Associació Diner Comunitari (antiga Escola Horace Finaly).


Presentació de l'Escola Horace Finaly - Agustí Chalaux, Lluís Maria Xirinacs - 19-05-1995

Parlen: Agustí Chalaux, Lluís Maria Xirinacs, Miquel Chicano i Jesús Lizano.

Data d'emissió: 19 de maig del 1995. Lloc: Plaça Catalunya, 9 4art 2a, de Barcelona. Durada: 52 minuts i 24 segons. Data de publicació: 27 de desembre del 2015. Idioma: català i castellà.


YouTube: Presentació de l'Escola Horace Finaly - Agustí Chalaux, Lluís Maria Xirinacs - 19-05-1995


Marcel Coderch i Collell - Què és el diner? D'ont surt?

Marcel Coderch i Collell - Què és el diner? D'ont surt? Eurocat a la PIMEC - (04/04/2014)

Explicació resumida de com es crea el diner, començant per unes afirmacions comunes sobre aquesta eina que resulta que no són certes i unes frases lapidàries explicatives de l'actual realitat monetària.

1. Als bancs no se'ls ha de permetre realitzar la creació de diner. 2. El diner ha de ser creat per un procés democràtic i transparent que treballi per l'interès públic. 3. El diner que es crea, ha de fer-ho a través de l'economia real, i després eventualment pot entrar dins l'economia bancària. 4. El diner s'ha de crear lliure de deute.

YouTube: Què és el diner? D'ont surt? Eurocat a la PIMEC


97% apoderat - Com es creen els diners (Subtítols Español)

Poques persones poden respondre amb precisió a les preguntes d'on venen els diners, que el crea i quines implicacions té la seva creació. El debat al voltant de la creació de diners segueix estant molt carregat d'emotivitat, és inexacte i esbiaixat. No obstant això, sent que els diners dirigeix gairebé tota l'activitat en el món, és essencial que tinguem respostes precises a aquestes preguntes.

"97% apoderat" presenta una investigació seriosa i evidència verificable sobre la veritable naturalesa del sistema econòmic i financer. Revela i explica els aspectes poc coneguts dels mecanismes interns del sistema monetari occidental i les seves implicacions socials, tant a nivell local com global.

YouTube: 97% Adueñado - Cómo se crea el dinero (Subtítulos Español)


La moneda telemàtica, una eina per la pau - 2009

Sense bitllets, viuríem en un entorn molt més segur, menys violent i amb major cohesió social, ja que desapareixeria el major incentiu que empara l'activitat il·legal en el món. La telemàtica implica necessàriament una gran esperança per a tots els pobles del planeta, condició que es lliuri com un instrument dedicat al servei de la llibertat i de la informació de totes les persones.

Agustí Chalaux i de Subirà (1911-2006) fundador del Centre d’Estudis Joan Bardina (1984) i de l'Escola Finaly (1995), durant tota la seva vida ha investigat i desenvolupat aquest sistema econòmic, científic i racionalitzat.

translation.png (English) (Español) (Français) (Italiano)


Richard Nixon 15/08/1971 els EUA es desvinculen del patró or

Richard Nixon 15/08/1971 els EUA es desvinculen del patró or. «El 15 d'agost de 1971 el president Richard Nixon va haver d'anunciar que, per primer cop des del final de la guerra, els Estats Units es desdeien del seu compromís amb tot el món i decidien devaluar el dólar. En concret es decidia desvincular-se del patró or i de tot el que significava, des del 1944, el sistema de Bretton Woods. Així ho va justificar Richard Nixon».

LA MESURA "TEMPORAL" ENCARA DURA AVUI, 50 ANYS DESPRÉS.


Col·lecció Bullae


La plutarquia i altres relats
Agustí Chalaux i de Subirà
La plutarquia i altres relats.jpg


Història del investigador social Agustí Chalaux. Els seus encontres amb el banquer Horace Finaly.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (English) (Español) (Italiano) (Română)


Horace Finaly
Alfred Colling
Horace Finaly 02.jpg


Història del banquer Horace Finaly.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (Español) (Français) (Română)


El primer antecedent de l'escriptura
Denise Schmandt-Besserat
Bulla small.jpg


Denise Schmandt-Besserat avança la hipòtesi que unes figuretes senzilles d'argila representen la primera moneda de la història. Que aquella moneda és una «apuntació», un «escrit comptable», un «assentament de diari», i que això obre pas a l'escriptura.


translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Français) (Română)


Una eina per construir la pau
Agustí Chalaux i de Subirà
Una eina pau.jpg


Text on es proposa l'utilització de la tecnologia actual per l'implantació d'una moneda telemàtica universal que faciliti la pau al món i la supressió de la moneda anònima. Es comenta també la connexió entre moneda anònima i els imperialismes.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (English) (Español) (Français) (Italiano)


Assaig sobre moneda, mercat i societat
Magdalena Grau i Figueras - Agustí Chalaux i de Subirà
Assaig sobre moneda mercat i societat.jpg


Llibre on es proposa un nou model econòmic i polític basat en un mercat transparent i responsable, la minimització del poder sobre les persones i la creació d'una societat amb menys misèria i corrupció.


pdf.png (Descarregar) - (1.0 MB) translation.png (English) (Español) info.png (Html)


La primera història humana
Lluís Maria Xirinacs i Damians
Lluis Maria Xirinacs i Damians.jpg


Aquesta és una història molt peculiar destil·lada a poc a poc i publicada pàgina a pàgina a la revista La Fura entre els anys que van del 1986 al 1989.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (Español)


Notes Autobiogràfiques
Agustí Chalaux i de Subirà
Agusti Chalaux i de Subira.jpg


Història del investigador social Agustí Chalaux. Els seus encontres amb el banquer Horace Finaly. Esperances i decepcions dels lluitadors idealistes. La recerca d'un sistema econòmic científic i racionalitzat.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Esperanto) (Français) (Italiano)


Moneda telemàtica i estratègia de mercat
Magdalena Grau i Figueras - Agustí Chalaux i de Subirà
Moneda telematica.jpg


Petit llibre on s'estudien els sistemes monetaris al llarg de la història i les previsions i conseqüències de l'implantació de la moneda telemàtica d'ús obligatori.


pdf.png (Descarregar) - (810 KB) translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Français) (Italiano)


El poder del diner
Martí Olivella i Solé
El poder del diner.jpg


Llibre on s'estudia la moneda i el diner al llarg de la història i la seva transformació com elements bàsics per a la consecució d'una societat més justa i amb menys corrupció i misèria.


pdf.png (Descarregar) - (1.4 MB) translation.png (English) (Español) (Italiano)


Petita història de la moneda
Agustí Chalaux i de Subirà - Brauli Tamarit i Tamarit
Bulla small.jpg


Petit text on s'explica la història de la moneda. Antigament, fou un instrument que agilitzà el comerç i afavorí la responsabilitat. Posteriorment canvià, permetent la corrupció. Es proposa, per tant, una moneda de nou responsabilitzadora, però utilitzant la tecnologia actual.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Esperanto) (Français) (Italiano) (Română)


El Capitalisme Comunitari
Agustí Chalaux i de Subirà
Ferdinand Lassalle.jpg


Anàlisi basat en la proposta de Bismarck, Marx i Lasalle, de donar a cada persona no assalariada una Renda Bàsica. Descripció de les persones beneficiaries d'aquesta renda. Proposta de finançament públic formulada pel Premi Nobel d'Economia, Maurice Allais, que permetria l'aplicació d'aquesta Renda Bàsica, sense recórrer a gravosos sistemes d'impostos.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Esperanto) (Français) (Italiano) (Română)


Història del Capitalisme Comunitari
Agustí Chalaux i de Subirà
Maurice Allais.jpg


Ponència presentada per en Agustí Chalaux i de Subirà el dissabte, 17 de febrer de 2001, a la seu de la Fundació Randa, on s'explica l'història del capitalisme comunitari, la seva desaparició en favor del monopoli del capitalisme privat, i una proposta del premi Nobel d'Economia de 1988, Maurice Allais, que pot fer-lo resorgir.


pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6) - translation.png (English) (Español)


La moneda telemàtica - Factor de canvi polític-social
Lluís Maria Xirinacs i Damians
Lluis Maria Xirinacs i Damians.jpg


Text del DVD que es va presentar al Fòrum Social mundial en Nairobi (Kenya) del 20 al 25 de gener del 2007 on es resumeix l'utilització de la tecnologia actual per l'implantació d'una moneda telemàtica universal que faciliti la pau al món i la supressió de la moneda anònima narrat per Lluís Maria Xirinacs, Doctor en filosofia ex-senador durant la transició en el Senat de Madrid i candidat al Nobel de la Pau els anys 1975, 76 i 77.

pdf.png (Descarregar) - (A5) - (A6)


Disseny de civisme
Agustí Chalaux i de Subirà
Disseiny de civisme.png


Els Apunts de recerca interdisciplinar sobre Disseny de Civisme són, uns simples apunts (suggeridors i intuitius) per a desenvolupar la recerca rigorosa de les disciplines «científiques» que s'ocupen de dissenyar noves regles de joc social, clares i netes.


pdf.png (Descarregar) - (1.8 MB)


Glossari de termes inequívocs
Agustí Chalaux i de Subirà
Glossari de termes inequivocs.jpg


Per entendren's cal un llenguatge on cada paraula tingui un significat clar i inequívoc. En una primera part, es resumeix el significat de cada terme unívoc, sota forma de diccionari terminològic ordenat alfabèticament.

pdf.png (Descarregar) - (468 KB)


Introducció al Sistema General
Magdalena Grau i Figueras - Agustí Chalaux i de Subirà
Introduccio al Sistema General.jpg


Entenem per «Sistema General», simplement, una elaboració teòrica «científica» sobre mesura i estratègia (conducció) de mercat, acompanyada d'un instrument tècnic per a l'aplicació d'aquesta teoria a la realitat quotidiana del mercat.


pdf.png (Descarregar) - (358 KB) translation.png (Español)


Sistema General: «Economia i Societat» - (En seixanta punts)
Lluís Maria Xirinacs i Damians - Agustí Chalaux i de Subirà
Sistema General - En seixanta punts.jpg


Model de Tercera Via de mercat clar i societat transparent. Autoritat plena en una àrea unimonetària. Socialització de la xarxa teleinformàtica (telemàtica). Control justicial de la xarxa telemàtica: secret d’empresa, de contractació, de privacitat, només accés del jutge com a prova per a judici, transparència i accessibilitat de l’àrea pública. Supressió de la moneda multicirculant a l’interior i a l’estranger. Implantació de la moneda electrònica clara (científica per unicirculant): factura (responsable segons ètica) i xec (en un sol document telemàtic).


pdf.png (Descarregar) - (201 KB) translation.png (Español)


Índex dels documents de l'Agustí Chalaux
Magdalena Grau i Figueras - Oriol Albó i Corrons


pdf.png (Descarregar) - (397 KB)


Vídeos - YouTube