Moneda telemàtica/Introducció

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca

Introducció


La informació és, i serà cada cop més, un dels elements bàsics en qualsevol afer humà. Podríem fins i tot afirmar que és el més fonamental, ja que sense informació adequada no pot desenvolupar-se amb un mínim d'eficàcia cap activitat.

Malgrat els progressos en les tecnologies de transmissió i tractament de la informació, avui dia, en referència a qualsevol fenòmen de mercat, és molt difícil d'arribar a saber res de precís i exacte sobre les preguntes clàssiques: QUI ha comprat o venut una mercaderia determinada?. COM, sota quines condicions s'ha realitzat l'acte compra-venda?...

L'home ha inventat un sistema d'informació molt especialitzat per a captar tots els fenòmens que s'hi produeixen. Els fenòmens elementals del mercat són els intercanvis de mercaderies, i el sistema d'informació que hi funciona és el sistema monetari.

Els efectes socials de la desinformació sobre el mercat són enormement negatius a tots nivells: econòmic, polític, justicial, científic,... Un sistema monetari desinformatiu no només permet tota mena de jocs bruts encoberts sota l'anonimat de la moneda, sinó que impossibilita una presa de decisions i una elaboració d'estratègies racionals als agents del mercat i, finalment, dificulta una real comprensió científica del funcionament mercantil.

En resposta a aquesta situació, es plantejarà en aquest assaig una possible i viable solució tecnològica. La descripció d'un nou instrument monetari, en substitució dels actualment vigents, serà l'objecte central. Aquesta proposta, però, s'emmarca en la formulació d'una teoria monetària global —no original, però sí posada al dia— i es prolonga amb la reflexió a l'entorn de les múltiples conseqüències i possibilitats socials obertes pels nous plantejaments.