Moneda telemàtica

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca


Moneda telemàtica i estratègia de mercat

Magdalena Grau i Figueras

Agustí Chalaux i de Subirà

Col·lecció: Bullae 9 - 4a edició: Barcelona, 1 de maig de 2008

Llicencia: Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0

Descarregar: Moneda telemàtica i estratègia de mercat pdf.png - (810 KB)

translation.png (Deutsch) (English) (Español) (Français) (Italiano)


ÍNDEX:

Introducció
Pròleg primera edició
Pròleg segona edició
Presentació
1. La informació, element indispensable a qualsevol activitat
2. Desinformació actual sobre el mercat
3. La circulació monetària en l'actualitat
4. Objectius i temàtica del present assaig


A. ELS SISTEMES MONETARIS FINS AVUI
Capítol 1. DELIMITACIÓ DE L'OBJECTE DE L'ESTUDI
1. Objectius d'aquest capítol
2. Context històric
3. Context geo-polític
4. Conclusions
Capítol 2. ELS SISTEMES MONETARIS: ELEMENTS, NATURALESA I FUNCIONS
1. Objectius i mètode d'aquest capítol
2. Elements dels sistemes monetaris
3. Persones i mercaderies
4. Les unitats monetàries
5. Els valors mercantils
6. Els instruments monetaris
7. Síntesi sobre els elements dels sistemes monetaris
8. Naturalesa dels sistemes monetaris
9. Funcions dels sistemes monetaris
10. Sistema monetari i estratègia de mercat
Capítol 3. LA REALITAT MONETÀRIA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
1. Objectius d'aquest capítol
2. El troc no-monetari
3. La realitat monetària entre els pobles primitius
4. Els sistemes monetaris de les civilitzacions naixents
5. Aparició de la moneda metàl·lica concreta
6. De la moneda metàl·lica al paper-moneda
7. El bitllet de banc inconvertible
8. Referències bibliogràfiques d'aquest capítol
Capítol 4. EL SISTEMA MONETARI ACTUAL
1. Objectius d'aquest capítol
2. Les formes del sistema monetari actual
3. Invenció de diner en el sistema monetari actual
4. La mundialització de les relacions utilitàries
5. Les funcions del sistema monetari, avui


B. CAP A UN SISTEMA MONETARI RACIONAL
Capítol 5. PREMISSES PER A UN INSTRUMENT MONETARI RACIONAL
1. Objectius d'aquest capítol
2. Els sistemes mètrics-documentaris
3. Les unitats de mesura
4. Els procediments de mesura
5. Els documents de mesura
6. Conclusions
Capítol 6. LA FACTURA-XEC TELEMÀTICA
1. Objectius d'aquest capítol
2. Què és la factura-xec
3. Actualització telemàtica de la factura-xec
4. Característiques mètriques-documentàries de la factura-xec
5. El mercat telemàtic
Capítol 7. CONDICIONS POLÍTIQUES MÍNIMES PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA FACTURA-XEC TELEMÀTICA
1. Objectius d'aquest capítol
2. La disjuntiva actual
3. Una Justícia independent, protectora de l'arxiu monetari
4. Socialització de la informació analítico-estadística
5. Suggeriments legislatius sobre la transició monetària
6. Equips i equipaments telemàtics
7. Simplificació fiscal


C. SISTEMA MONETARI RACIONAL I MESURA DE MERCAT
Capítol 8. MERCOMETRIA I MERCOLÒGICA
1. Objectius d'aquest capítol
2. És l'actual economia una ciència experimental?
3. Conceptualització i delimitació de l'objecte d'estudi
4. Contrastació experimental
5. Estadística i estadístiques
Capítol 9. COMPTABILITAT GLOBAL DEL MERCAT
1. Objectius d'aquest capítol
2. La factura-xec telemàtica com a multicaptor automàtic dels fenòmens elementals del mercat
3. L'omni-comptabilitat analítica-estadística del mercat
4. Nivells de centralització comptable
5. Dinàmica mercantil i estructura de l'omni-comptabilitat
Annex I. ANÀLISI DE LA COMPTABILITAT GLOBAL
1. Les mercaderies
2. Els agents del mercat
3. Els cicles del mercat
4. Implicacions pràctiques
Esquema 1. Procés de la centralització comptable de les factures-xec
Esquema 2. Mercaderies productores i llur retribució dintre de l'empresa
Esquema 3. Tipus de mercaderies produides i cicles del mercat
Esquema 4. Tipus de factures-xec en el mercat interior
Esquema 5. Agents del mercat
Esquema 6. Tipus de comptes corrents a la vista
Esquema 7. Tipus d'establiments comptables


D. SISTEMA MONETARI RACIONAL I ESTRATÈGIES DE MERCAT
Capítol 10. UNA HIPÒTESI SOBRE ESTRATÈGIA DE MERCAT INTERIOR
1. Objectius d'aquest capítol
2. Enunciat general de la hipòtesi
3. Aproximació a una formulació algèbrica de la hipòtesi i estratègia conseqüent
4. Estratègia real del mercat interior
5. Socialització del bé comú mercantil
Capítol 11. ESTRATÈGIA FISCAL
1. Objectius d'aquest capítol
2. Un impost únic per a constituir la massa monetària de solidaritat social
3. Avantatges per a la recaptació
4. Avantatges per al contribuent
5. Impost progresiu sobre el consum i de major simplicitat que l'I.V.A
6. Transitorietat de les mesures impositives
Capítol 12. REPARTICIÓ SOLIDÀRIA DE LA MASSA MONETÀRIA COMUNITÀRIA
1. Objectiu d'aquest capítol
2. Els crèdits a la inversió
3. Les finances al consum
Capítol 13. ESTRATÈGIA D'EQUILIBRI EN EL COMERÇ EXTERIOR
1. Objectius d'aquest capítol
2. L'equilibri de les balances de pagament
3. La qüestió de les «divises»
4. Invenció de diner exterior
Capítol 14. UNES NOVES REGLES DE MERCAT
1. Objectius d'aquest capítol
2. Llibertat i llibertinatge en el mercat
3. Lleis mínimes per a la protecció de les llibertats mercantils
Annex II. DADES SOBRE LA IMPLANTACIÓ ACTUAL DE LA MONÈTICA1a edició: Barcelona, 23 d'abril de 1985. Centre d'Estudis Joan Bardina

2a edició: Barcelona, 19 de maig de 1995. Escola Finaly

3a edició: Barcelona, 19 de juliol de 1997. Escola Finaly

4a edició: Barcelona, 1 de maig de 2008. Escola Finaly