Assaig/IV part. Una hipòtesi de treball sobre el mercat

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca

IV PART. UNA HIPÒTESI DE TREBALL SOBRE EL MERCAT


Introducció


Introducció

Hem assenyalat ja diverses vegades, al llarg d'aquest assaig, que la factura-xec pro-telemàtica és l'instrument indispensable per a fer possible la conversió de la mercologia en una «ciència» experimental —ja que només a través d'ella podem obtenir una mercometria seriosa i exhaustiva—.

A partir de la implantació de la factura-xec, serà possible, en la comunitat imperial que així ho hagi fet, de contrastar experimentalment qualsevol hipòtesi de treball o model explicatiu sobre el mercat que hom hagi proposat.

En aquesta Quarta Part, volem avançar una hipòtesi de treball sobre el mercat, que serà fàcilment contrastable per la simple aplicació de la factura-xec pro-telemàtica en un mercat conjunt qualsevol, i durant un període de temps suficient —potser uns 10 anys?—.

Ens interessa molt de posar a prova aquesta hipòtesi, perquè en cas de confirmar-se donaria un recolzament molt gran a la viabilitat de tot el programa social plantejat en la Tercera Part: efectivament, la hipòtesi tracta de l'existència, en el mercat lliure, d'un bé comú mercantil que podria ser fàcilment repartit, sota forma de diner, entre tots els membres de la comunitat imperial.