Assaig/II part. Possibilitats immediates de la reforma monetària

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca

II PART. POSSIBILITATS IMMEDIATES DE LA REFORMA MONETÀRIA


Introducció


Introducció

L'instrument monetari que hem descrit en la Primera Part és, per les seves característiques d'estaticitat, diversificació i personalització, l'instrument idoni d'un sistema monetari racional, que sigui un veritable sistema de mesura dels fenòmens elementals del mercat. La seva actualització telemàtica li confereix, a més a més, una plasticitat i agilitat extraordinàries.

Ara bé, a més d'aquestes qualitats purament mercantils, la factura-xec pro-telemàtica té molts i importants altres avantatges, d'abast molt més general: la clarificació mercantil que ella proporciona obre immediatament les portes a una actuació social molt més racional.

Efectivament, l'instrument monetari proposat, pel fet de ser un document exhaustiu de cada canvi mercantil elemental realitzat, ens proporciona una informació clara, precisa i completa sobre ells i sobre el conjunt del mercat. A partir d'aquesta informació, poden construir-se pràctiques socials molt més adaptades a les necessitats reals manifestades, i molt més eficaces quant a resultats.

Hi ha, però, una objecció immediata a la implantació de la factura-xec pro-telemàtica com a instrument monetari únic. Consisteix a dir que ella es convertirà en el millor i més gran instrument de control i dominació de la població per part de l'Estat mai no concebut.

Per a respondre a aquesta objecció, proposarem que la Justícia, —esdevinguda, constitucionalment i en la pràctica, plenament independent de l'Estat—, es constitueixi en l'únic custodi de tot l'arxiu de la xarxa monetària telemàtica: ella serà l'única que podrà tenir accés a la totalitat de la informació custodiada, però únicament en unes circumstàncies molt ben determinades.

Si la intimitat i privacitat de totes les persones de la comunitat geopolítica estan ben protegides per la Justícia, els avantatges immediats de la factura-xec pro-telemàtica i de tota la xarxa monetària telemàtica són evidents, i acceptables per tota persona honrada i amb dos dits de front.

Tot el que proposarem en aquesta Segona Part s'inscriu en el context de l'actual ordenació social: no significa cap trencament amb les estructures socials que prevalen, sinó únicament una clarificació de les mateixes, gràcies a la informació proporcionada per la factura-xec.

  1. En el capítol 6 tractarem de la possibilitat d'una societat on la corrupció i els crims per diner es facin instrumentalment impossibles, i on l'òrgan justicial tingui una eficàcia molt més gran que l'actual.
  2. En el capítol 7 veurem com és possible una dràstica simplificació dels complicats sistemes fiscals actuals: seria molt fàcil de legislar un impost únic, fixat en un tant per cent determinat sobre cada factura-xec emesa, i a pagar sempre pel client.
  3. En el capítol 8 veurem com la centralització a nivell de tota la comunitat geopolítica de totes les factures-xec —prèviament buidades de tota referència personal—, permet una omnicomptabilitat analítica-estadística de mercat i societat, que ha de resultar de gran utilitat i interès per a tothom: polítics, professionals utilitaris, estudiosos del mercat, ciutadans corrents...
  4. Finalment, veurem en el capítol 9 com el fet de comptar amb un sistema monetari racional és la clau d'una ciència de mercat per primera vegada seriosament empírica-quantitativa i potencialment experimental.