Assaig/Capítol 9. Mercometria i mercologia

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca

Capítol 9. MERCOMETRIA I MERCOLOGIA


1. Mètrica i «ciència»
2. Definicions operatives


Des del punt de vista del coneixement teòric del mercat, la reforma monetària que hem proposat té conseqüències de gran transcendència. Efectivament, el sistema monetari racional de la factura-xec pro-telemàtica fa possible de convertir definitivament el mercat en un objecte d'estudi científic.


1. Mètrica i «ciència»

Sense un sistema mètric adequat, cap disciplina de coneixement de la realitat fenomènica no pot esdevenir «científica».

En el cas de la ciència de mercat o mercologia, passa exactament el mateix: cal un sistema mètric per a la medició dels fenòmens elementals del mercat: els intercanvis monetaris elementals. I aquest sistema mètric és precisament el sistema monetari.

El sistema monetari actual, però, no compleix adequadament aquesta funció: és irracional i antidocumentari. La factura-xec pro-telemàtica que hem proposat constitueix la base d'una autèntica i eficaç mercometria, sense la qual no hi pot haver posterior mercologia: com a molt, hi podria haver una aproximació qualitativa, que no és suficient per a les «ciències» experimentals.


2. Definicions operatives

Un sistema mètric racional permet de donar definicions operatives, és a dir, definicions susceptibles de figurar en enunciats verificables experimentalment.

En el cas del mercat, si el considerem com el conjunt dels lliures canvis monetaris elementals (efectuats en un espai-temps donat), aquesta definició només pot ser operativa si hi ha factura-xec, perquè en aquest cas cada intercanvi monetari elemental està ben documentat i, per tant, pot ser conegut i mesurat.

Els intercanvis de mercat són fenòmens concrets que, gràcies a l'ús d'un sistema monetari, es carreguen de dimensions abstractes; aquestes dimensions abstractades són captades amb fidelitat, exactitud, i automàticament, per la factura-xec pro-telemàtica, i constitueixen llavors el material de base per al tractament lògic, pro-científic, de les dades.

Només així pot fer-se «ciència»; només així és possible de confirmar o infirmar qualsevol hipòtesi o model sobre el mercat segons procediment «científic».

És urgent, doncs, per a la mercologia, de comptar amb una mercometria sòlida i seriosa com la que pot oferir un sistema monetari a base de la factura-xec pro-telemàtica.