Glossari

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca


Glossari de termes inequívocs

Agustí Chalaux i de Subirà

Col·lecció: Bullae 11 - 2a edició: Barcelona, 12 d'abril de 1997

Llicencia: Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0

Descarregar: Glossari de termes inequívocs pdf.png - (468 KB)


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V.   290 definicions.

A

Acràcia
Administració
Afectivològic
Altruisme
Amortidors auxiliars per a finances i crèdits comunitaris
Analogal, analogia, analògic
Anarquia
Ànima
Animal
Anti-
Anticivilització
Antiliberal
Antillibertari
Antipolític
Antipolítica
Antisocietat
Antisocietat dels marginats
Arquia (anarquia)
Assignacions de solidaritat social
Auto- (anti-)
Autopolítica
Autodeterminació
Autonomia
Autoritat
Autoritat autònoma


B

Bèl·lic
Burrocràtic


C

Caos
Captor
Carn, carnal
Cibernètic
Ciència
Ciència econòmica
Ciència mercològica
Ciutadanies
Ciutats-imperis
Cívic
Civilització
Civisme
Col·lectivitat
Comandament
Comandament polític
Comandament social
Comerç exterior
Compartir
Comptabilitat global
Comú
Comunió
Comunisme
Comunitat
Comunitat supra-ètnica
Comunitat supra-nacional
Comunitat genètica (o nacional)
Comunitat de nacions
Comunitats endo-ètniques
Confederació
Cognició
Constitució
Cosmos
Cosmos i caos
Cosmos = mundus
Cosmologia-mundologia
Cosmètica
Cràcia i acràcia
Creació de diner
Creativitat fenomènica
Crèdits comunitaris
Crèdits inversius
Crono espècie «homo»
Cultura
Cultures de ciutat


D

Despòtic
Despotisme
Dictadura
Disseny de civisme
Dona


E

Ecologia
Econometria
Economia
Egoisme
Eleccions
Empíria
Empirisme fenomenològic pro-experimental
Empresa
Empresa utilitària
Empreses multiestatals plutàrquiques
Endoètnia-viriarcal
Endogàmia
Endo-observació
Entranyat
Església
Esperit
Esperit ètic-transcendent
Esperit sociatiu
Esperit transcendent
Esperit, ànima, psiqué
Estat
Estat de dret i estat de fet
Estatisme
Estatisme intraimperialista
Estatització
Estats-nació
Estatut general
Estatut liberal
Estatut mixt
Estatut utilitari
Estatuts de solidaritat social
Estratègia
Estructures concretes i abstractes
Ètic-transcendent
Ètica
Ètnia
Euritmia
Exacte
Executiu
Excedents de producció
Existència
Existencial, existència, existencialisme
Exo-observació i endo-observació
Experimental
Extra-comptable
Extra-imperialisme


F

Factura-xec telemàtica
Família
Familiars
Federació (confederació)
Felicitat noümènica
Fenomen
Fenomenològic
Financer
Finances consumptives
Finançament comunitari
Fulgurància perconscient


G

Gnàtic
Govern
Gregarietat
Grup sexual-nutrici


H

Història: visió, saber... Memòria
Home


I

Ideals
Idealismes
Identitat personal
Ideologia
Ideològic
Ideologies i afectivologies
Igualtat jurídica
Imbècil
Imperi
Imperialisme
Impost únic de solidaritat social
Indefinit
Independència
Individu
Individualisme
Inert
Infirmar
Infraanimal
Infraestructura utilitària
Insistencial, insistència
Intel·ligència artificial
Intel·ligència concreta
Inter- i intra-
Interètnia
Interjecte
Intracomptabilitat
Intraconfederació
Introspecció
Invenció de diner
Invent


J

Jerarquia
Justícia


L

Legislatiu
Liberal
Llibertari
Llibertat, Lliure
Llibertat, llibertari i liberal
Llibertats concretes
Llibertinatge
Llistes obertes
Lògica
Logística
Logos, logal, logia, lògic


M

Màgia
Màgia llibertària
Màgia lògica
Màgia pensada
Màgia patriarcal
Massa monetària comunitària de solidaritat
Materialisme històric
Matrimoni
Mercantilisme
Mercat lliure (llibertari)
Mercometria
Mínim vital
Moneda
Moneda abstracta
Moneda anònima
Moneda personalitzada
Moral
Multiconfederació
Municipi


N

Nació
Nació hereditària
Nacionalisme
Nacionalitat
Nacionalització
Nacionalitzar
No-fenomènic
Noble, notable
Noció
Noümen


O

Observació
Oligarquia
Ontologia
Òrgans de comandament
Òrgans de comandament justicial
Òrgans de comandament cívic
Òrgans de comandament geopolític


P

Pacte
Pan-òntic
Pare
Parlaments
Pàtria
Per-
Perconscient, pervivent
Persona
Personalitats
Persones individuals-mortals
Persones nacionals-comunitàries
Persones socials-col·lectives
Pervivència
Plurigentilícies
Plutarquia
Poder
Poders fàctics
Policíac
Política
Principi de subsidiaritat
Privilegi
Pro-experimental
Professions i institucions liberals
Psico-somàtic
Psiqué


R

Realitat
Regles de joc (social) net
Religió
Revolució


S

Sacralitat
Salari de solidaritat social
Salari vital de solidaritat social
Saldo
Sàrquic
Sem-ètimo-lingüística
Simbiòtic
Símbol
Sistema general
Sistema científic
Sistema monetari
Sistemàtic
Sobirania
Social-liberal
Socialisme
Socialitzar
Sociativitat
Societat
Societat civil
Societat geopolítica
Societat liberal
Societat mixta
Societat transcendent
Societat utilitària (mercat)
Superestructura ètica
Supra-ètnia
Supra-nacionalització


T

Telemàtica
Teoria metal·lista
Teoria nominalista
Tirania
Tòtems
Transparència comptable-monetària


U

Unifederació
Unió
Unitarisme
Unitat nacional
Utilitari-llibertari
Utilitarisme
Utilitarisme humà
Ukronia i utopia


V

Veritat
Vocacions liberals


Acràcia

Vegeu cràcia i arquia.


Administració

Ocupar-se de les petites coses no és funció de l'Estat. (Principi de subsidiarietat).


Afectivològic

Incorrecte tractament lògic dels afectes i les passions que permet manipular i dominar les persones. Els afectes i les passions són tan subjectius, tan singulars, íntims i inefables, que és radicalment impossible donar-los una interpretació lògica sense convertir-los en instruments de poder i manipulació contra les persones. (Vegeu ideològic).
2a edició: Barcelona, 12 d'abril de 1997. Escola Finaly