Assaig

De Escola Finaly
Salta a: navegació, cerca


Assaig sobre moneda, mercat i societat

Magdalena Grau i Figueras

Agustí Chalaux i de Subirà

Pròleg: Lluís Maria Xirinacs i Damians

Col·lecció: Bullae 2 - 4a edició: Barcelona, 28 de juliol de 2007

Llicencia: Creative Commons Reconeixement-Compartir amb la mateixa llicència 3.0

Descarregar: Assaig sobre moneda, mercat i societat pdf.png - (1.0 MB)

translation.png (English) (Español)


ÍNDEX:

Contraportada
Pròleg primera edició
Pròleg segona edició
Presentació


I PART. CAP A UN SISTEMA MONETARI RACIONAL
Introducció
1. Empíria i «ciència»
2. El sistema monetari: un sistema mètric
Capítol 1. ELS SISTEMES MONETARIS
1. Primer nivell: les mercaderies concretes
2. Segon nivell: les unitats monetàries abstractes
3. Tercer nivell: els valors mercantils mixtos
4. Quart nivell: els instruments monetaris
5. Conclusions
Capítol 2. LA REALITAT MONETÀRIA A TRAVÉS DE LA HISTÒRIA
1. El troc antemonetari
2. La realitat monetària entre els pobles primitius
3. Els sistemes monetaris de les civilitzacions naixents
4. Aparició de la moneda metàl·lica concreta
5. De la moneda metàl·lica al paper-moneda
6. El sistema monetari actual
7. Referències bibliogràfiques d'aquest capítol
Capítol 3. CARACTERÍSTIQUES D'UN SISTEMA MONETARI «CIENTÍFIC»
1. Medició i sistemes mètrics
2. Les unitats de mesura
3. Els procediments de mesura
4. Els documents de mesura
Capítol 4. LA FACTURA-XEC
1. Característiques de la factura-xec
2. Descripció de la factura-xec
3. Funcionament de la factura-xec
4. La qüestió de la divisa
Capítol 5. LA TELEMÀTICA
1. Definicions
2. Quina informació?
3. Aplicacions
4. El mercat telemàtic
5. Desmaterialització monetària
6. La disjuntiva actual


II PART. POSSIBILITATS IMMEDIATES DE LA REFORMA MONETÀRIA

Introducció
Capítol 6. L'ÒRGAN JUSTICIAL
1. La Justícia, custodi de l'arxiu monetari
2. Independència de la Justícia
3. Supressió de crims i delictes per diner
Capítol 7. FISCALITAT
1. Impost únic
2. Facilitar la vida
Capítol 8. OMNICOMPTABILITAT
1. Característiques de l'omnicomptabilitat
2. Estructura de l'omnicomptabilitat
3. Anàlisi del mercat en els seus cicles i subcicles
4. Diferenciació de factures-xec
Capítol 9. MERCOMETRIA I MERCOLOGIA
1. Mètrica i «ciència»
2. Definicions operatives


III PART. FONAMENTS D'UN NOU ORDRE SOCIAL LLIBERTARI
Introducció
1. L'instrument més adequat
2. Inspiració ètica
3. Estructura de la Tercera Part
Capítol 10. LA SOCIETAT TOTAL I LA SEVA COMPOSICIÓ
1. Persones
2. Imperi
3. Societat utilitària i societat liberal
Capítol 11. EL COMANDAMENT SOCIAL O ARQUIA
1. Definicions
2. Dialèctica entre arquia i anarquia
3. Les diferents arquies
Capítol 12. LEGISLACIÓ MONETÀRIA
1. Implantació de la factura-xec
2. Tipus de factures-xec
3. Tipus de comptes corrents i operacions monetàries
4. Imperialització de tots els comptes corrents
5. Tipus d'establiments comptables
Capítol 13. IMPERIALITZACIÓ DE LA XARXA MONETÀRIA TELEMÀTICA
1. La batalla per la informació
2. Informació per a tothom
3. La informació com a factor actiu de producció
Capítol 14. REPARTIMENT DE LA RIQUESA COMUNITÀRIA
1. Dialèctica entre bé comú i bé privat
2. Utilització de la massa monetària comunitària
3. Crèdits a la inversió
4. Finances al consum
1. Estatut General
2. Estatut Utilitari
3. Estatut Liberal
4. Estatut Mixt
5. Municipalització del sòl
6. Desaparició de les classes per diner
7. Resum dels darrers capítols
Capítol 15. LA SOCIETAT UTILITÀRIA-PRODUCTIVA
1. Definicions
2. Reflexions sobre la societat utilitària
3. Dinàmica pròpia de la societat utilitària-productiva
4. Responsabilització de tot acte monetari en la societat utilitària-productiva
5. Lleis mínimes de protecció a la societat utilitària-productiva
6. Comerç exterior i duanes
Capítol 16. LA SOCIETAT LIBERAL
1. Definició
2. Societat utilitària i societat liberal
3. Organització interna de les professions liberals
4. Responsabilització de tot lliure acte liberal
5. Mecanismes de separació efectiva entre la societat utilitària-productiva i la societat liberal
Capítol 17. LA SOCIETAT UTILITÀRIA-CONSUMIDORA
1. Dinàmica pròpia de la societat utilitària-consumidora
2. Composició de la societat utilitària-consumidora
3. Protecció i responsabilització dels consumidors
4. Consum i consumisme
Capítol 18. LA UTOPIA LLIBERTÀRIA
1. Estructures opressores i estructures llibertàries
2. La societat postlògica
3. La societat ecològica
4. La societat pacificada
5. El socialisme anàrquic
Capítol 19. LA SOCIETAT TRANSCENDENT
1. Fenomen i noümen
2. La societat transcendent
3. Llibertats fenomèniques i llibertat noümènica


IV PART. UNA HIPÒTESI DE TREBALL SOBRE EL MERCAT
Introducció
Capítol 20. ENUNCIAT DE LA HIPÒTESI
1. Enunciat general
2. Precisions
Capítol 21. ANTECEDENTS I CONFIRMACIONS EMPÍRIQUES
1. Antecedents
2. Confirmacions empíriques
Capítol 22. FORMULACIÓ DE LA HIPÒTESI
1. Formulació general
2. Invenció de diner
3. Formulació detallada
Capítol 23. POSSIBILITATS EN CAS DE CONFIRMACIÓ DE LA HIPÒTESI
1. El bé comú mercantil en l'actualitat
2. El bé comú mercantil en règim de factura-xec
3. Imperialització del bé comú mercantil
4. Economia1a edició: Barcelona 1984. Centre d'Estudis Joan Bardina

2a edició: Barcelona, 19 de maig de 1995. Escola Finaly

3a edició: Barcelona, 19 de juliol de 1997. Escola Finaly

4a edició: Barcelona, 28 de juliol de 2007. Escola Finaly